Powrót

Zmiany organizacyjne w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2007 r. zmieniły się zasady działania Oddziałów Regionalnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obecnie jednostki te zajmować się będą realizacją szerokopojętych inwestycji infrastrukturalnych w obrębie poszczególnych regionów kraju, natomiast działalność eksploatacyjna w całości scedowana została na Zakłady Linii Kolejowych.