Powrót

Zielone światło dla zwierząt.

Początkowo umowa na modernizację E 20 nie zawierała założenia budowy przejścia dla zwierząt.  Jednak ze względu na liczne przypadki wtargnięcia zwierząt na przejeżdżające pociągi,  udało się ją zmodyfikować. W 2003 r. uzyskano zgodę na zmianę memorandum finansowego odnośnie zakresu rzeczowego i finansowego projektu. W listopadzie 2006 r. podpisano dwie umowy. Jedna dotyczyła zaprojektowania i wybudowania wiaduktów, druga nadzoru technicznego. Wykonawcą robót  zostało konsorcjum Intercor - Torpol - Mosty Katowice. Inżynierem projektu nadzorującego budowę była firma Jacobs Polska sp. z o.o. Koszt prac związanych z powstaniem obiektów wyniósł 5 134 103,31 euro (w tym koszty kwalifikowane 4 042 928,44 euro). Wspólnie z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa w Rzepinie ustalono miejsca najczęstszych szlaków wędrówek zwierząt. Zebrane materiały konsultowano także z odpowiednimi instytucjami z Słubicach. Zasięgnięto również opinii Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Klubu Przyrodników. Okazało się, ze najlepszymi lokalizacjami są okolice miejscowości Gajce i Kunowice. - Zadanie zrealizowane było w systemie „projektuj i buduj”. Konsorcjum opracowało projekty budowlane i realizowało roboty. To znacznie przyspieszyło termin oddania obiektów - informuje Mariola Kujawa, kierownik kontraktu E 20 na roboty dodatkowe. Aby przejście nie kolidowało z urządzeniami srk, teletechnicznymi, siecią trakcyjną i zasilaniem konieczne było usunięcie wszelkiego rodzaju przeszkód, głównie konarów drzew. Konstrukcje zostały także zabezpieczone przed wpływem prądów błądzących. Obie strony przejść ogrodzone są metalową siatką powlekaną PVC, dodatkowo uniemożliwiające wtargnięcie zwierzyny na tory (prawie 14 m). Ogrodzenie jest ustawione tak, by naprowadzało zwierzęta na przejście. Wykonawca zasadził też rośliny w okolicy inwestycji. Dzięki temu znakomicie komponuje się ona w otaczający krajobraz. Dodatkowo daje to zwierzętom znaczne poczucie bezpieczeństwa.             Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch wiaduktów dla zwierząt nad torami linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin – granica państwa zrealizowano w ramach projektu ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/003 „Modernizacja linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin – granica państwa”. Przewidziano wtedy budowę przystanku osobowego w Słubicach, przebudowę stacji Kunowice, wymianę nawierzchni na 15 km linii, przebudowę 15 km samoczynnej blokady liniowej oraz urządzeń  elektroenergetycznych, przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku, modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). Cechy i parametry techniczne zaprojektowanych wiaduktów:
  • jednoprzęsłowe łuki ze stalowych blach falistych współpracujących z gruntem,
  • grubość blachy 7 mm,
  • szerokość użytkowa przejścia  – min. 40m,
  • rozpiętość w wezgłowiu – 20 m
  • maksymalny kąt nachylenia powierzchni przejścia oraz kąt nachylenia powierzchni na najściach – 10%,
  • obiekty wyposażone w ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, w postaci lekkiej konstrukcji drewnianej zlokalizowanej wzdłuż ogrodzeń ochronnych na powierzchni przejścia.