Powrót

Zakończenie prac modernizacyjnych na odcinku Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie

Prace modernizacyjne rozpoczęto 23 lipca 2007 roku. W ramach projektu dokonano wymiany podtorza, szyn, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowano obiekty inżynieryjne i przejazdy, zbudowano dwa nowe przystanki osobowe - Warszawa Aleje Jerozolimskie oraz Warszawa Żwirki i Wigury (zostaną oddane do użytku z dniem 1 września br.), zbudowano nowe perony i wiaty na przystanku Warszawa Rakowiec. Wyremontowano i zmodernizowano kładki i wiadukty kolejowe oraz układ torowy na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Inwestycja objęła także budowę dwóch torów odstawczych na stacji Warszawa Wschodnia dla pociągów, które będą obsługiwały Międzynarodowy Port Lotniczy. Dodatkowo wybudowano dwa nowe tory między Warszawą Zachodnią a Warszawą Aleje Jerozolimskie, co pozwoli na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od podmiejskiego i zwiększenie przepustowości linii.. Koszt modernizacji odcinka Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie wyniósł 257,8 milionów złotych. 26,06 % kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu SPOT/1.1.1/160/05, pozostała część pochodzi z budżetu państwa. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm, którego liderem jest Trakcja Polska S.A

.