Powrót

Z Warszawy w stronę Otwocka sprawne podróże podmiejskie i dalekobieżne

Linia kolejowa nr 7 łączy aglomerację warszawską z największymi miastami centralnej i południowej części województwa lubelskiego: Lublinem, Chełmem i Zamościem. Modernizacja tej linii na odcinku Warszawa - Otwock wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506, to uzupełnienie, dofinansowanego już z POIiŚ 2014-2020, projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Prace na tym etapie inwestycji obejmą przebudowę torowisk, a także modernizację, przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść dla pieszych i tuneli drogowych. PLK przewidują także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia. W ramach przebudowy powstanie również trzeci tor oraz kilkanaście podziemnych przejść dla pieszych.

Dzięki przeprowadzonym pracom na odcinku Warszawa Wsch. Osobowa – Otwock pociągi osobowe będą mogły osiągać prędkość 120 km/h, a towarowe 80 km/h. Na odcinku Warszawa Wawer – Otwock maksymalna prędkość pociągów osobowych osiągnie 160 km/h, na odcinku łącznicy kolejowej nr 506 - 100 km/h.

Modernizowany w ramach projektu odcinek linii nr 7 oraz łącznicy nr 506 należy do sieci TEN-T i będzie wyposażony w system ERTMS/ETCS poziom 2.

W efekcie inwestycji PLK wzrośnie prędkość handlowa połączeń kolejowych, co wpłynie na skrócenie czasu jazdy na modernizowanej linii, poprawi się dostęp osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego oraz bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży.


Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Działanie 5.1 - Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Wartość całkowita projektu: 631 606 174,63 zł
Dofinansowanie UE: 363 278 818,11 zł
Termin realizacji: 2018-2022Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239