Powrót

Z CMK do Kielc. Współdziałanie przy łącznicy Czarnca - Włoszczowa

23 maja 2012 r., w Kielcach  podpisano umowę o dotację celową zawartą  pomiędzy Województwem Świętokrzyskim  a   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Przedmiotem umowy  jest deklaracja współdziałania oraz udzielenie przez Województwo Świętokrzyskie dotacji celowej w wysokości 50% kosztu przeznaczonego na realizację prac przygotowawczych przy projekcie  „Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ”. Szacunkowy koszt realizacji prac przygotowawczych wynosi 850 000 zł netto.

Umowę w imieniu Województwa podpisał Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a  w  imieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.. Sławomir Burczaniuk, dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Lublinie.

Budowa łącznicy ma na celu poprawę spójności systemu kolejowego w obrębie województwa świętokrzyskiego oraz połączeń kolejowych pomiędzy Kielcami a Warszawą i Łodzią. Wybudowanie nowej  linii kolejowej jednotorowej, przystosowanej do ruchu dwukierunkowego, zelektryfikowanej, umożliwi włączenie Kielc poprzez przejazd przez Centralną Magistralę Kolejową do połączeń kolejowych w kierunku północnym.  

Obecnie podróż z  Kielc do  Warszawy  linią nr 8 Warszawa — Kraków trwa  ponad 3 godziny. Uwzględniając przejazd z  prędkością  200 km/h przez Centralną Magistralę Kolejową  oraz połączenie łącznicą Czarncy ze stacją Włoszczowa Północ, czas przejazdu na tym odcinku skróci się  do  2,5 godziny.

 

Informacje dla mediów:
Małgorzata  Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl