Powrót

Wyjątkowa organizacja na dwóch krakowskich stacjach. Kolejarze utworzą strefy buforowe dla pielgrzymów wyjeżdżających z Krakowa

Na czas powrotu pielgrzymów ze Światowych Dni Młodzieży kolejarze stworzą specjalne strefy buforowe na stacjach Kraków Główny i Kraków Płaszów. W kluczowych godzinach, składy dalekobieżne odjeżdżać będą ze stacji z częstotliwością nawet 7 minut. 
Jak szacują kolejarze, w czasie Światowych Dni Młodzieży na krakowskich dworcach pojawi się w sumie ponad 200 tysięcy podróżnych. Przyjazdy na uroczystości w Brzegach rozłożą się na kilka dni. Zapewnienie sprawnej obsługi będzie największym wyzwaniem dla kolejarzy. 

Specjalne strefy buforowe w drodze powrotnej z ŚDM

W dniu 31 lipca od godz. 14.00  do 1 sierpnia do godz. 14, na dworcach Kraków Główny i Kraków Płaszów powstaną specjalne strefy buforowe. Swobodne poruszanie się po dworcach i na peronach przed odjazdem pociągów nie będzie w tym czasie możliwe, ze względów logistycznych i bezpieczeństwa. 

Proces odprawy podróżnych będzie uwzględniał duże grupy pielgrzymów oraz zwiększoną częstotliwość kursowania pociągów nawet co 7 minut. Odprawa podróżnych będzie podzielona na etapy, które będą odbywać się w kilku strefach. 


Bramki i maty liczące podróżnych

Na dworzec Kraków Główny będą prowadziły dwa wejścia – jedno od strony placu Nowaka Jeziorańskiego, a drugie od strony placu przy hotelu Ibis. W obu lokalizacjach zorganizowana zostanie pierwsza strefa obsługi podróżnych. Na specjalnie przygotowanych telebimach wyświetlane będą informacje z rozkładem jazdy. Po ukazaniu się informacji o wybranym pociągu, podróżni będą kierować się do odpowiedniej bramki, oznakowanej jako A, B, C, D lub E. 


Druga strefa

Po przejściu bramki, podróżni znajdą się na terenie kolejowym - w drugiej strefie odprawy podróżnych. Tam będą oczekiwali na zebranie się odpowiedniej liczby osób. Przy bramkach będą zamontowane maty zliczające wchodzące osoby. Dzięki temu wielkość grupy będzie dopasowana do liczby miejsc, które dostępne są w danym pociągu. Po zebraniu się grupy, pielgrzymi będą kierowani i odprowadzani przez funkcjonariuszy SOK na peron, bezpośrednio do pociągu. Dzięki temu pasażerowie trafią bezpiecznie do pociągu jadącego we właściwym kierunku, a pociągi będą mogły odjeżdżać punktualnie. Wyeliminowane zostanie także niebezpieczeństwo zbyt dużego zatłoczenia w podziemnych tunelach i na peronach. 


Bez bezpośrednich przesiadek

W okresie zmienionej organizacji ruchu nie będzie też możliwości bezpośredniej przesiadki na dworcu Kraków Główny. Podróżni, którzy przyjadą na dworzec, aby jechać dalej, będą kierowani na zewnątrz terenów kolejowych, a następnie do stref buforowych - pierwszej strefy odprawy podróżnych. 


Wsparcie informacyjne

W sprawnej organizacji przemieszczania się pasażerów i pełnej informacji, kolejarzy wspierać będą mobilni informatorzy i wolontariusze, mówiący w językach polskim i angielskim. W strefach buforowych działać będą ekrany multimedialne. W miejscu gromadzenia się podróżnych, kolejarze wyposażeni będą w dodatkowy, przenośny sprzęt nagłaśniający. 


Przyjazd do Krakowa. Stacje przygotowane dla pielgrzymów 

W pociągach PKP Intercity na trasach do i z Krakowa zapewnionych zostało blisko 280 tys. miejsc. W dniach od 20 do 25 lipca pociągi przywiozą do Krakowa pielgrzymów z całej Polski. 

Specjalny rozkład jazdy przewiduje, że pociągi z pielgrzymami będą dojeżdżały do stacji położonych możliwie najbliżej miejsc uroczystości. W tym celu zmieniono plan kursowania pociągów w aglomeracji krakowskiej oraz wytypowano stacje przeznaczone specjalne do wsiadania i wysiadania pielgrzymów. 


Przystanki dla pielgrzymów

Pociągi z pielgrzymami udającymi się na ceremonię otwarcia w dniu 26 lipca oraz na spotkania z Papieżem na Błoniach w dniach 28 i 29 lipca będą zatrzymywały się na sześciu stacjach. Na stację Kraków Swoszowice wjadą pociągi kursujące od strony Zakopanego, a stacja Mydlniki będzie obsługiwała pociągi wjeżdżające od strony Mysłowic, Trzebini, Krzeszowic oraz Zabierzowa, a także od strony Oświęcimia, Libiąża i Miechowa. Kraków Płaszów będzie stacją dedykowaną dla pociągów jadących z kierunku Mielca, Tarnowa i Krynicy. Pociągi PKP IC przez cały okres dojazdowy będą przyjeżdżały do dworca Kraków Główny i Kraków Płaszów.

30 lipca, na czuwania z Papieżem w Brzegach, pielgrzymi będą mogli dojechać do przystanków zlokalizowanych najbliżej miejsca wydarzeń: Kraków Swoszowice, Kraków Bieżanów lub Kraków Płaszów oraz Podłęże. 


Specjalna organizacja ruchu

Przygotowany na potrzeby ŚDM rozkład jazdy, zakłada czasowe wyłączenie wybranych stacji z obsługi pociągów. Od 30 lipca do 1 sierpnia do godz. 12 czasowo wyłączone z obsługi pociągów będą stacje Kokotów i Węgrzce Wielkie. W dniach 26, 28, 29 lipca pociągi w kierunku Trzebini i Katowic ominą stację Kraków Łobzów, a od 25 lipca do 1 sierpnia pociągi nie będą się zatrzymywać na przystanku Kraków Krzemionki. 

Czasowo w dniach 31 lipca oraz 1 sierpnia wyłączona z użytkowania będzie również stacja Kraków Zabłocie. 


Parkingi przy dworcach – czasowe wyłączenia z użytkowania 

Na czas wzmożonego ruchu podróżnych, związanego z wyjazdami na uroczystości Światowych Dni Młodzieży, pod koniec lipca i w pierwszych dniach sierpnia czasowo z użytkowania zostaną wyłączone płyty parkingowe przy 16 dworcach kolejowych. Parkingi będą wyłączane z użytkowania ze względów logistycznych oraz bezpieczeństwa. Przy dworcach będą mogły zatrzymywać się karetki oraz pojazdy straży pożarnej. Będzie można również korzystać z taksówek. 

Od 27 lipca do 1 sierpnia z użytkowania czasowo będą wyłączone parkingi zlokalizowane przy dworcach: Częstochowa Główna, Częstochowa Stradom, Katowice Główne, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Kielce Główne, Kraków Główny, Kraków Płaszów, Gdańsk Główny, Olsztyn Główny. 

Czasowe wyłączenia obejmą również parkingi przy dworcach: Wrocław Główny (parking będzie wyłączony z użytkowania w dniach od 23 do 25 lipca i od 29 lipca do 1 sierpnia), Poznań Główny (23, 24, 28, 29, 30 lipca oraz 1 sierpnia), Rzeszów Główny (24,25,26, 30, 31 lipca oraz 1 sierpnia), Przemyśl Główny (od 24 do 26 lipca oraz od 31 lipca do 2 sierpnia), Lublin Główny (25 lipca oraz od 29 lipca do 2 sierpnia). 

PKP S.A.
Paulina Jankowska

Rzecznik prasowy
tel.: 22 47 49 351
e-mail: rzecznik@pkp.pl

PKP Intercity S.A.
Beata Czemerajda

p.o. rzecznika prasowego
tel.: 22 47 42 832
e-mail: rzecznik@intercity.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy
tel.: 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl