Powrót

Wydruk rozkładu jazdy – nowe ułatwienie dla pasażerów

Od 18 listopada 2012 r. obowiązkiem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako zarządcy infrastruktury jest rozwieszanie plakatów o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich.. Jednocześnie wprowadzona zostaje nowa usługa - możliwości samodzielnego wydruku rozkładu jazdy. Rozkład jazdy obowiązujący od 9 grudnia 2012 r. do 9 lutego 2013 r. będzie dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.plk-sa.pl w specjalnej zakładce pod adresem http://rozklad.plk-sa.pl/. Udostępnienie tych informacji to duże ułatwienie dla pasażerów. Ponadto nowy rozkład publikowany jest dwa tygodnie wcześniej niż w latach ubiegłych. Powyższe rozwiązania są rezultatem wdrożenia w życie zmian w Ustawie z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.). Zmiany nakładają na zarządcę infrastruktury obowiązek dostarczania informacji o rozkładzie jazdy pasażerom poprzez prezentację rozkładu na peronach oraz stronie internetowej zarządcy. Prezentacja nowego rozkładu realizowana jest 21 dni przed jego wejściem w życie.

Informacje dla prasy:

Mirosław Siemieniec
 Rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
+48 22 473 30 02
m.siemieniec@plk-sa.pl