Powrót

Wybór oferty na Łódź Fabryczną

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową”, w wyniku badania i oceny ofert w dniu 24 maja 2011 zamawiający (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)  poinformował wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez:

Torpol Spółka z o.o., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,
Astaldi S.p.A., ul. Giulio Vincezo Bona 65 00156 Rzym, Włochy,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.  ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28,  05-300 Mińsk Mazowiecki,

z całkowitą ceną netto: 1 430 316 627,41 PLN  tj. całkowitą ceną brutto: 1 759 289 451,71 PLN.

Jednocześnie zgodnie z wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011r. wydanym przez Sąd Okręgowy z postępowania wykluczony został wykonawca w składzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., Dragados S.A.

Na rozstrzygnięcie postępowania wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej. Jeśli z możliwości takiej nie skorzysta żaden z wykonawców, dokumentacja z postępowania przekazana zostanie do obligatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krzysztof Łańcucki

www.pois.gov.pl