Powrót

Wspólnie chrońmy kolejową infrastrukturę

Zagrożenie życia i zdrowia pasażerów, opóźnienia pociągów oraz gigantyczne straty finansowe zarządcy infrastruktury. Takie są skutki rosnącej liczby kradzieży i dewastacji elementów sieci kolejowej. Za pieniądze na usuwanie awarii i odbudowę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe mogłyby wyremontować rocznie 25 przystanków osobowych. Kolejarze apelują: Nie bądź obojętny na kradzieże i dewastacje na kolei. 
Regionem szczególnie zagrożonym kradzieżami i dewastacjami jest Górny i Dolny Śląsk. Najczęściej do kradzieży dochodzi na czynnych liniach kolejowych. Złodzieje działają w kilkuosobowych, zorganizowanych grupach, mają specjalistyczny sprzęt i transport. Czasem w ciągu kilku minut są w stanie ukraść nawet kilkaset metrów lin sieci trakcyjnej. 
W ubiegłym roku na terenie województwa dolnośląskiego skradziono i zdewastowano infrastrukturę kolejową za prawie 2 mln złotych. Od stycznia do końca maja tego roku PKP Polskie Linie Kolejowe na naprawę i wymianę skradzionych, bądź zniszczonych urządzeń w województwie dolnośląskim już wydały ponad pół miliona złotych. Zanotowano 235 tego typu zdarzeń, schwytano 23 sprawców. 
Codziennie dochodzi do kradzieży i dewastacji urządzeń na sieci kolejowej. W ubiegłym roku Tylko z tych powodów opóźnionych było ponad 8,3 tysiąca pociągów pasażerskich i 1,4 tysiąca towarowych. To oznacza, że ponad milion pasażerów i setki tysięcy ton towarów nie dotarły na miejsce o czasie. 
Przez kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej traci nie tylko zarządca infrastruktury, ale przede wszystkim społeczeństwo i gospodarka. Złodzieje i wandale ryzykują swoim życiem i narażają na niebezpieczeństwo pasażerów. Dzieje się tak, gdy ich łupem padają elementy urządzeń sterowania ruchem kolejowym odpowiedzialne za bezpieczeństwo na torach. 
Oprócz dezorganizacji ruchu pociągów, kradzieże i dewastacje powodują ogromne straty finansowe - w ubiegłym roku zarządca sieci kolejowej musiał wydać ponad 22 mln zł na usuwanie ich skutków w całej Polsce. Za te pieniądze można by wyremontować 25 przystanków osobowych.
Najczęstszym łupem złodziei są części zawierające miedź – np.: elementy nawierzchni kolejowej, sieci trakcyjnej i urządzeń automatyki, w tym urządzeń zainstalowanych na przejazdach kolejowo-drogowych. W skupie złomu złodziej otrzyma za nie najwyżej kilkadziesiąt złotych. Kolej aby naprawić szkodę, musi ponieść koszty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
PKP Polskie Linie Kolejowe walczą z przestępcami stosując różne metody. Kolejarze współpracują z właścicielami skupów złomu. Informują ich o kradzieżach, wyposażają w fotografie urządzeń infrastruktury. W wielu miejscach instalowany jest monitoring. Tereny oddalone od zabudowań są patrolowane przez Straż Ochrony Kolei, ponadto prowadzone są liczne działania operacyjne we współpracy z policją. Od stycznia do końca czerwca 2013 r. zanotowano w całej Polsce 2237 kradzieży i dewastacji. Schwytano 326 sprawców. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktywnie działają na rzecz zapobiegania kradzieżom i dewastacjom infrastruktury na terenie całego kraju. We wrześniu 2012 r. spółka podpisała Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom. Celem Memorandum jest podniesienie świadomości oraz zwiększenie zaangażowania w ich zwalczaniu wśród instytucji publicznych i samorządowych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
Działania prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają na celu uświadomienie społeczeństwu skali zjawiska. Są również apelem, że należy reagować na przypadki kradzieży. Świadkowie tego typu zdarzeń lub osoby mające wiedzę na temat osób trudniących się tego typu procederem maja obowiązek powiadomienia organów ścigania. Brak reakcji to współodpowiedzialność za skutki kradzieży – spóźnione pociągi, nieterminowe dostawy, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
Każdy taki przypadek lub podejrzenie należy zgłaszać na numer alarmowy Straży Ochrony Kolei - 22 47 40 000 lub powiadomić policję, nr 997.

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
(22) 473 30 02, 662 114 900