Powrót

Wrocław Leśnica – modernizacja zachowa historię

Zmieniają się perony. Zachowana jest dawna kostka i rekonstruowane charakterystyczne leśnickie drewniane wiaty. Są już widoczne podjazdy dla niepełnosprawnych, elementy informacji wizualnej, nowe latarnie i ławki.
Modernizacja obejmuje również układ torowy, sieć trakcyjną, rozbiórkę zbędnych obiektów kubaturowych, budowę urządzeń do oczyszczania wód opadowych. Ekrany akustyczne zapewnią ochronę przed hałasem.
Ważnym elementem modernizacji są przejazdy kolejowo–drogowe. Przebudowa wymagała zamknięcia ulic i zmiany organizacji ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Długo prowadzone uzgodnienia z zarządca dróg i przedstawicielami mieszkańców pozwoliły wypracować kompromisowe rozwiązanie. Wykonawca w przedświąteczny weekend oddal do eksploatacji przejazd na ul. Średzkiej w obrębie jednego z dwu przewidzianych do modernizacji torów. Ułatwiło to znacznie komunikację w obrębie osiedla i aglomeracji wrocławskiej.
Wartość przebudowy stacji Wrocław Leśnica w ramach zadania „Odbudowa i modernizacja linii kolejowych E-30/C-E 30 odcinek Legnica–Wrocław-Opole wynosi 65 mln zł.

Informacje dla mediów
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
m.siemieniec@plk-sa.pl