Powrót

Więcej informacji dla pasażerów na linii Warszawa – Radom

Widok z góry na pociąg, perony i budeynek dworca na stacji Warka, fot. A.Lewandowski, P.Mieszkowski

Na stacji Warka oraz na przystanku Warka Miasto pasażerowie zyskają dodatkowe informacje o odjazdach i przyjazdach pociągów. Na peronach Warki Miasto będą zamontowane 4 wyświetlacze do wizualnej prezentacji informacji o najbliższych pociągach. Stacja Warka zyska ich 27 – w przejściu, przy wejściach i na peronach.

Dodatkowo na 3 stacjach: Chynów, Warka, Dobieszyn oraz 14 przystankach: Sułkowice, Krężel, Michalczew, Gośniewice, Warka Miasto, Grabów nad Pilicą, Strzyżyna, Kruszyna, Wola Bierwiecka, Bartodzieje, Lesiów, Radom Stara Wola, Radom Północny, Radom Gołębiów istniejące nagłośnienie zostanie dostosowane i włączone do nowego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. System będzie w pełni zintegrowany. Komunikaty wizualne i głosowe będą podawane automatycznie, co zapewni pasażerom bieżący przekaz o odjazdach i przyjazdach pociągów. Nowe rozwiązania, podnoszące poziom obsługi podróżnych, stanowią także zachętę do korzystania z ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej.

Wykonawcą zadania jest Maxto Technology Sp. z o.o. Montaż urządzeń zaplanowano do II kw. 2025 roku. Prace inwestycyjne nie będą miały wpływu na ruch pociągów.

Kontakt dla mediów:
Anna Znajewska-Pawluk
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02