Powrót

Wiadukt nad torami w Skierniewicach - bezpieczeństwo i lepsza komunikacja

Nowy wiadukt drogowy w Skierniewicach. Po wiaduktem pociąg towarowy. Autor Rafał Wilgusiak.jpg

Wiadukt gwarantuje bezpieczeństwo w ruchu kolejowym na ważnej kolejowej linii z Warszawy w kierunku Łodzi i Katowic. Zastąpił przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego. Z sześcioprzęsłowego ok. 145 m obiektu nad torami od 23 maja br. korzystają kierowcy, rowerzyści i piesi. Powstał nowy układ drogowy, w tym dwa ronda w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego w Skierniewicach, oraz jedno rondo pod wiaduktem łączące drogi lokalne i dojazdowe. Nowy układ komunikacyjny ma nowe oświetlenie, ekrany akustyczne, zatoki dla autobusów.
Wartość inwestycji to 37,1 mln zł. Kwotę w 34,49 mln zł przeznaczyło miasto. Połowa pochodzi z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury. PLK partycypują kwotą ok. 4,11 mln zł.

Bezkolizyjne skrzyżowanie ukończone zostało ponad 5 miesięcy przed planowanym terminem.

Bezpieczniej na skrzyżowaniu dróg i torów

Ogólnopolski projekt o wartości 312,5 mln zł „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” obejmuje budowę 25 obiektów, w tym: 12 tuneli drogowych, 10 wiaduktów drogowych, 2 przejścia dla pieszych pod torami i 1 wiadukt pieszo-rowerowy.

Celem jest zastępowanie przejazdów w poziomie szyn skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Program jest kontynuowany we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg.

W województwie łódzkim w ramach ogólnopolskiego projektu, poza wiaduktem w Skierniewicach, powstanie wiadukt kolejowy w Gałkowie. Do programu zakwalifikowała się budowa wiaduktu kolejowego w Andrespolu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02