Powrót

Ważna inwestycja modernizacyjna linii kolejowej realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego

4 czerwca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się ważna dla tego regionu uroczystość podpisania wstępnej umowy dotyczącej przygotowania Projektu Indywidualnego "Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko - Przylep". Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, a w imieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. swoje podpisy pod umową złożyli: Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu Paweł Neumann i Zastępca Naczelnego Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno - Finansowych Janusz Błachut. Projekt ten będzie realizowany w ramach indykatywnego planu inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przewiduje się, że fizycznie inwestycja rozpocznie się w 2010 r. a zakończy w 2013 r. W uroczystości podpisania umowy udział wzięli także: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tomasz Hałas, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Województwa Lubuskiego Bogdan Mucha , Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze PKP PLK S.A. Wiesław Białowąs  oraz liczne grono dziennikarzy z regionalnych mass mediów. Marszałek Marcin Jabłoński oraz Naczelny Dyrektor Paweł Neumann w swoich wypowiedziach na zakończenie uroczystości bardzo mocno podkreślali, że tylko wspólne działania Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Zarządu PKP PLK S.A., z osobistym zaangażowaniem Prezesa Zbigniewa Szafrańskiego, doprowadziły do podpisania umowy, która umożliwi realizację tej tak ważnej dla regionu inwestycji. Linia kolejowa nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk ma duże znaczenie w obsłudze połączeń między "stolicami regionu" Zieloną Górą i Gorzowem Wielkopolskim oraz w komunikacji z Poznaniem i Warszawą. Elementami, które utrudniają jazdę pociągów w tym regionie to wydłużenie czasu ich jazdy, wynikające z konieczności zmiany kierunku jazdy pociągów w Czerwieńsku oraz zły stan techniczny infrastruktury kolejowej. W ramach tego projektu podjęte zostaną działania, które diametralnie zmienią tę sytuację. Zostanie wybudowana łącznica kolejowa Przylep - Pomorsko, długości 2,625 km, pozwalająca ominąć stację Czerwieńsk. Umożliwi to jazdę pociągów z Zielonej Góry do Zbąszynka bez konieczności zmiany kierunku ich jazdy. Nastąpi także wzmocnienie torów na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk pozwalające na jazdę pociągów z prędkością 100 km na godzinę. Zlikwidowane   zostaną również  zbędne  elementy infrastruktury. Wymienione zostaną rozjazdy, podkłady   i  szyny.  Naprawione   będą  zniszczone  skarpy,  przebudowane przejazdy kolejowe i obiekty inżynieryjne. Zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i ekrany akustyczne. Szacunkowa wartość zadania wynosi 107 mln zł. Z tego 60% to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a 40% to środki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Po wykonaniu wszystkich prac, inwestycja przyniesie wiele korzyści dla społeczeństwa. Między innymi skróci się o około 40 min. czas jazdy pociągów w stosunku do obecnego rozkładu jazdy i stworzone zostanie szybkie połączenie kolejowe między Zieloną Górą a Poznaniem oraz pomiędzy "stolicami regionu" i mniejszymi miastami leżącymi na linii kolejowej z Zielonej Góry do Zbąszynka.

Zbigniew Wolny
Rzecznik Prasowy
Oddziału Regionalnego w Poznaniu