Powrót

W Palędziu będzie bezpieczniej i bliżej do kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Gminy Dopiewo deklarują, w podpisanym dziś (8 października 2019 r). liście intencyjnym, współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w Palędziu. Wydłużone przejście podziemne ma ułatwić korzystanie z kolei - bezpieczne i sprawne przejście na perony i do dworca pod torami linii Poznań – Kunowice zarówno od strony Palędzia jak i Dąbrówki.

Obiekt zostanie rozbudowany z ok. 15 m do ok. 55 m. W przejściu będzie jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się powstanie winda oraz pochylnia. Prace obejmą także istniejącą część przejścia podziemnego.

Zasady współpracy oraz finansowanie przedsięwzięcia ustalą odrębne porozumienia. Szczegółowy zakres i szacunkowa wartość przebudowy przejścia podziemnego będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowej. W jej opracowaniu pomoże przygotowana już przez gminę wstępna koncepcja prac.

Planowana inwestycja istotnie uzupełni prace przeprowadzonych na stacji Palędzie. W latach 1997 – 1998 r. zmodernizowano dwa perony, ułożono nową nawierzchnię, zamontowano oświetlenie, ławki oraz wiaty. Przebudowano układ torowy, co zwiększyło przepustowość i zapewniło sprawny i bezpieczny ruch pociągów na ważnej linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice na odcinku Poznań Główny – Kunowice.

Kontakt dla mediów:

Radosław Śledziński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 501 613 495