Powrót

W Legionowie powstanie nowy wiadukt

Nowoprojektowany wiadukt kolejowy ma za zadanie bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu drogowego pod linią E 65 w ciągu ulic Al. Róż i Krakowskiej. Cała konstrukcja zakłada wybudowanie tunelu o długości ponad 396 metrów i szerokości ponad 8 metrów. To największy wiadukt kolejowy jaki budujemy między Warszawą i Nasielskiem w ramach modernizacji linii kolejowej do Gdyni - mówi Krzysztof Pietras z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odpowiedzialny za realizację kontraktu. PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji linii kolejowej likwidują przejazdy kolejowe w poziomie szyn zastępując je skrzyżowaniami dwupoziomowymi i tunelami dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków osobowych oraz chodnikami lub drogami dojazdowymi.

W związku z prowadzeniem pociągów z prędkością powyższej 160 km/h, między Warszawą i Gdynią zostanie zlikwidowanych ponad 100 przejazdów.

O kontrakt o wartości 8 574 437,61 euro netto ubiegało się 7 firm i konsorcjów. Ostatecznie komisja przetargowa po przeanalizowaniu złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi wybrała ofertę Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS”, na kwotę 5 643 726,14 euro netto.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy. Inwestycja będzie wykonana w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

   

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II” Projekt o numerze 2005/PL/16/C/PT/001-09 składa się z 9 zadań z czego zadanie 3 dotyczy: Budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi w km 27,224 linii kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia w ciągu Alei Róż i ulicy Krakowskiej w Legionowie.