Powrót

VIII posiedzenie Rady Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Głównym tematem narady była europejska sieć ukierunkowana na transport towarowy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010), w tym między innymi kwestie związane z organizacją korytarzy oraz ewentualne działania doraźne w celu poprawy prędkości handlowej transportu towarowego. Przedstawiciele PKP PLK SA przedłożyli informację o przygotowaniach do utworzenia w Europie sieci kolejowych korytarzy transportowych dedykowanych dla ruchu towarowego. We wstępnych założeniach przez terytorium Polski miałyby przebiegać dwa takie korytarze, o kierunkach północ-południe i wschód-zachód. W dyskusji przeważał pogląd, że utworzenie takich korytarzy byłoby wskazane, jednak niezbędne jest doprecyzowanie szeregu problemów związanych z ich wdrożeniem. Należą do nich np. sprawy podmiotów uprawnionych do zamawiania tras, zakresu działania punktów one stop shop oraz potrzeba uwzględnienia w projektach modernizacyjnych linii wchodzących w skład korytarzy warunków niezbędnych do obsługi wzmożonego ruchu towarowego. W posiedzeniu Rady Przewoźników wzięli udział: prezes Zarządu PKP PLK SA Zbigniew Szafrański, członek Zarządu Andrzej Pawłowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Transportu Kolejowego. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Przewoźników Tadeusz Syryjczyk. Kolejne posiedzenie zaplanowano na koniec października 2011 r., a jednym z jego tematów będzie dostępność infrastruktury pomocniczej.

 

Krzysztof Łańcucki

Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.