Powrót

Uroczyste oddanie do eksploatacji nastawni na stacji Goleniów!

Głównym wykonawcą inwestycji była firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o. w Katowicach. Kosztem 19,5 mln PLN zbudowano nową nastawnię, wykonano nowe przejście dla podróżnych prowadzące na drugi peron i zmodernizowano urządzenia na 5 przejazdach.
Nowa nastawnia zastąpiła funkcjonujące dotychczas dwie stare i obsługuje stację Goleniów wraz z przyległymi odcinkami do Rurki, Nowogardu i Białunia.
Docelowo znajdzie się tu lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS)  dla całej linii Szczecin Dąbie - Świnoujście.  Swoim zasięgiem obejmie także, ujętą w RPO Województwa Zachodniopomorskiego, projektowaną linię prowadzącą do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. 
Na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Szczecinie Józefa Matuszczaka w inauguracji uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prof. Juliusz Engelhardt, Prezes firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o. w  Katowicach (główny wykonawca inwestycji), Sławomir Nalewajka, Członek Zarządu Spółki PKP PLK S.A. Zbigniew Zarychta,  przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, księża oraz licznie przybyli przedstawicieli mediów.

Symboliczną wstęgę przeciął Podsekretarz Stanu Juliusz Engelhardt wspólnie z Prezesem Sławomirem  Nalewajką, Członkiem Zarządu PKP PLK S.A. Zbigniewem Zarychtą i Naczelnym Dyrektorem Józefem Matuszczakiem.  Aktu poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Katarzyny w  Goleniowie Ksiądz Krzysztof Rytwiński w towarzystwie duszpasterzy kolejarzy.  Wszyscy przybyli goście zapoznali się z  nowoczesnymi urządzeniami komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym EBILOCK  950 STC.  Przedstawiciele Bombardiera i spółki PKP PLK S.A. odpowiadali na pytania dziennikarzy, a Prezes  Sławomir Nalewajka, Naczelny Dyrektor Józef Matuszczak oraz Dyrektor  Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie, Jan Wojtkun  podpisali uroczysty akt przekazania do eksploatacji nowej nastawni.
W sali konferencyjnej pobliskiego hotelu „DUET” odbyło się seminarium poświęcone działalności inwestycyjnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie. Zastępca dyrektora ds. projektów inwestycyjnych, Stanisław Sługocki przedstawił w interesujący sposób efekty przeprowadzonych prac modernizacyjnych oraz zapoznał z planami na przyszłość.
Ze swoimi prezentacjami wystąpili również przedstawiciele firm Bombardier Transportation (ZWUS ) Polska Spółka z o.o. w Katowicach oraz TINES.  
Naczelny Dyrektor Oddziału, Józef Matuszczak podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w budowie nowoczesnej nastawni a z okazji zbliżającego się Święta Kolejarza złożył serdeczne życzenia  osiągnięcia samych sukcesów i satysfakcji w pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Romana Nakoneczna
Rzecznik prasowy
Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A.
w Szczecinie