Powrót

Tunelem kolejowym na lotnisko Okęcie

W 2008 roku zakończono pierwszą fazę modernizacji ponad ośmiokilometrowego odcinka linii kolejowej między Warszawą Zachodnią i Okęciem. Efektem tych prac było zwiększenie prędkości jazdy do 80 km/h oraz wybudowanie dwóch nowych przystanków osobowych: Warszawa Żwirki i Wigury oraz Warszawa Al. Jerozolimskie, istotnych w obsłudze ruchu aglomeracyjnego.

17 listopada 2009 roku rozpoczęto II fazę inwestycji polegającą na wybudowaniu 1 853 metrowego odcinka linii kolejowej, odchodzącej od linii nr 8 (do Radomia) w kierunku stacji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Linia na przeważającej długości (1 183 m) przebiega w tunelu na głębokości do 5 metrów. W ramach kontraktu na kwotę  191,655 mln zł netto, zawartego z firmą Bilfinger Berger Budownictwo S.A., powstanie również nowy peron przystanku osobowego Warszawa Służewiec, zaś stacja końcowa na Okęciu, tunel oraz część naziemna linii, zostaną wyposażone w urządzenia infrastruktury kolejowej służącej prowadzeniu ruchu kolejowego.

Prace nad budową tunelu prowadzone są metodą stropową i w wykopie otwartym, ściany szczelinowe (boczne ściany tunelu o grubości 80 cm, wykonywane są w tzw. osłonie bentonitowej - specjalnej mieszance służącej zabezpieczeniu wąskich szczelin we wszelkiego rodzaju głębieniach.

 

Dotychczas wykonano już następujące prace:
  • ścianki szczelne do głębokości ok. 15 m na długości ok. 1 000 m,
  • ściany szczelinowe na długości ok. 3 000 m,
  • 80% konstrukcji tunelu,
  • 50% ścian stropowych,
  • 60% płyt dennych oraz 35% ścian działowych.

Ogółem w trakcie prac budowlanych zostanie wydobytych ok. 200 000 m3 mas ziemnych (równowartość 15 tys. ciężarówek), zużytego 50 000 m3 betonu oraz 9 200 ton stali.

Na tempo prowadzonych prac ma wpływ szereg czynników:

  • wystąpienie zanieczyszczonych gruntów wymagających specjalistycznego składowania i utylizacji,
  • wystąpienie gruntów z torfami powodujących konieczność zmiany technologii budowy,
  • odkrycie ruin Fortu Zbarż nakładające obowiązek prowadzenia robót pod nadzorem archeologicznym,
jak również stała koordynacja robót z dwoma innymi inwestycjami: budową wiaduktu w ciągu ulicy Cybernetyki (inwestycja ZMID) oraz trasy Północ-Południe (inwestycja GDDKiA). Także okres zimy 2009/2010 cechował się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, odmiennymi w stosunku do typowych.

Po wybudowaniu łącznicy od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji pod Terminalem II, będzie można mówić o stworzeniu – wzorem wielu europejskich miast – pierwszego elementu zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej. Połączenie szybkim transportem szynowym centrum miasta z portem lotniczym, tworzyć będzie efektywną alternatywę dla przeciążonego układu drogowego. Czas przejazdu koleją z centrum na lotnisko, wyniesie ok. 20 minut. Połączenie będzie obsługiwane przez Szybką Kolej Miejską, która specjalnie w tym celu zakupiła 13 składów produkcji PESA S.A. Przekazanie inwestycji do użytkowania planuje się wraz z wdrożeniem rozkładu jazdy 2011/2012.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

   

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko