Powrót

Toruń z nowym przystankiem na linii do Chełmży

Szlak Toruń Wschodni - Chełmża, praca podbijarki i profilarki tłucznia. fot. Iwona Zyblewska

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szykują lepsze warunki podróży z Torunia do Chełmży. Efektem prac będą wygodniejsze podróże z przebudowanych peronów w Łysomicach i Grzywnie. Nowe wiaty, ławki oraz jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie zapewnią oczekiwany komfort obsługi podróżnych. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy pociągów. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się dzięki pochylniom zyskają wygodny dostęp do pociągów.

Lepszy dostęp do kolei na modernizowanej trasie w kierunku Chełmży i Grudziądza zapewni nowy przystanek Toruń Jar w sąsiedztwie rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego, zakładów pracy i drogi krajowej nr 91. Bliżej centrum miejscowości ma być przystanek Ostaszewo Toruńskie.

Prawie na całym, blisko 20 km odcinku przebudowywanej linii ułożono już nowy tor. W pracach wykorzystane są maszyny, m.in. wysokowydajna oczyszczarka tłucznia i podbijarki. Sprawny montaż rozjazdów zapewnia technika montażu rozjazdów w blokach. Wykorzystano także maszyny do demontażu starego toru, położenia nowych podkładów i szyn. Maszynowo przeprowadzono wymianę tłucznia, co skraca czas robót.

Zabudowano już 10 z 11 nowych rozjazdów. To ważne elementy infrastruktury kolejowej, które pozwalają pociągom na sprawną i bezpieczną zmianę toru jazdy. Budowane jest odwodnienie linii, infrastruktura teletechniczna. W kolejnej fazie prac wykonawca skoncentruje prace na budowie obiektów inżynieryjnych, nowych peronów i przebudowie przejazdów kolejowo – drogowych.

Inwestycja PLK to także nowy system sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów zwiększy wymiana urządzeń oraz nawierzchni na 14 przejazdach oraz przejściach dla pieszych.

Nowa mijanka w Łysomicach oraz dodatkowy tor przed stacją Toruń Wschodni ułatwią sprawne mijanie się pociągów i zwiększą przepustowość linii, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów.

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h (obecnie do 90 km/h), a towarowe do 80 km/h (obecnie 40 km/h). Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2022 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” jest warty 144 779 840,21 zł netto i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 proc.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02