Powrót

Szybsza i ładniejsza wrocławska estakada kolejowa

Kończą się prace przy wrocławskiej estakadzie kolejowej. Zlecone przez Polskie Linie Kolejowe S.A. roboty poprawiają parametry techniczne: prędkość i nośność. Obejmują cztery wiadukty stalowe nad ulicami: Zielińskiego, ul. Stysia, Pl. Rozjezdny, ul. Zaporoską oraz zadanie związane z naprawą 700 m wiaduktu masywnego miedzy ul. Komandorską a ul. Stysia. Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków przy okazji rekonstruowane są historyczne elementy przepraw. Wiadukty są w trakcie wzmacniania, odnowy i konserwacji konstrukcji stalowych. Wykonano już większość prac pod dwoma z trzech torów. W listopadzie rozpoczynają się prace pod ostatnim. Wykonawca realizuje także roboty budowlane na przyczółkach. Realizacja zadań wymaga sprawnej organizacji działań przy torowisku na poziomie 5m ponad ulicami. Przy wyłączeniu jednego z trzech biegnących na estakadzie torów, ekipy remontowe pracują z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Równolegle do miejsca prac na sąsiednich torach utrzymany jest ruch pociągów. W październiku rozpoczęło się czyszczenie kilkuset metrów ceglanej ściany wiaduktu masywnego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Zielińskiego. Poza myciem powierzchni, usuwane są szpecące elementy i uzupełniane ubytki. Zdecydowanie poprawia się estetyka obiektu m.in. w sąsiedztwie Teatru Polskiego. Nad ul Powstańców Śląskich stanęły już zrekonstruowane kamienne obeliski Estakada kolejowa zapewnia wyjazdy pociągów z Dworca Głównego w pięciu kierunkach, do: Poznania, Zielonej Góry, Legnicy, Oleśnicy, Jeleniej Góry. Uzyskane parametry techniczne pozwalają na przywrócenie jazdy na estakadzie z prędkością 60 km/h60 km/h. Dotychczas prędkość pociągów, ze względu na zły stan techniczny, była ograniczona miejscami do 20 -30 km/h. Koszt prac na estakadzie i wiaduktach: 25 milionów złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu prace przy estakadzie i wiaduktach stalowych połączył z unijnym projektem ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015-09Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce, t.j wymianą nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów demontażu i montażu nawierzchni torowej, dało kilkumilionowe oszczędności i skróciło czas zamknięć torowych. 3 listopada br. dokonano odbioru końcowego w/w prac.

Mirosław Siemieniec