Powrót

Szlifowanie Oławy

Międzynarodowa obsługa SPENO INTERNATIONAL RR 16 MS-4 pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych terminowo wykonała zamówione zlecenie. Prace były jednym z ostatnich etapów modernizacji linii kolejowej Opole - Wrocław. Po modernizacji linii pociągi pasażerskie mogą kursować z prędkością do 160 km/h, a towarowe 120 km/h.Stacja Oława w ramach prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu modernizacji zyskała estetyczny wygląd. Pasażerowie zadowoleni są z nowych peronów, wyremontowanego podziemnego przejścia, jasnego oświetlenia i czytelnych urządzeń, informujących o kursowaniu pociągów.Zachowana została historyczna zabudowa peronów. Odnowione, pod okiem konserwatora zabytków, konstrukcje drewniane i stalowe filary wiat oraz ogrodzenia schodów podkreślają tradycje budownictwa kolejowego. Dla zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do pociągu przy zejściu do przejścia pod peronami montowane są platformy przyporęczowe. Teren stacji monitorują kamery.Modernizacja objęła tory, podtorze, siec trakcyjną, perony, a także most nad Oławą oraz przylegający do stacji wiadukt. Aby zmniejszyć poziomu hałasu wzdłuż torów zabudowane zostały ekrany akustyczne.Koszt przedsięwzięcia ok. 14,4 mln euro. Wykonawca: Konsorcjum firm lider PRKiI Dolkom, PRK Kraków S.A.Oława na stałe wpisała się do historii kolei. 22 maja 1842r pierwsza na Dolnym Śląsku linia kolejowa połączyła Wrocław z Oławą.