Powrót

Szczecin Główny – będą windy i nowe przejście

PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i przebudowę stacji Szczecin Główny. To kolejny etap modernizacji stacji. W zeszłym roku zakończyła się przebudowa budynku dworca i dwóch peronów nr 1 i 4. Mieszkańcy i turyści w 2019 r. będą korzystać ze stacji, całkowicie pozbawionej barier dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się. Rozpoczęcie robót zaplanowano na IV kw. 2017 roku.


Dla podróżnych więcej informacji i windy 

Wyższy komfort obsługi pasażerów na peronach oraz ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zapewnią nowe wiaty. PLK zaplanowały zadaszenia na całej długości trzech peronów, peron czwarty już posiada wiatę. Perony 2 i 3, które dotychczas nie przeszły zmian, zostaną przebudowane. Będą miały antypoślizgową nawierzchnię oraz ścieżki naprowadzające, ułatwiając osobom niedowidzącym poruszanie się. 

Stacja zyska również pełną informację dla pasażerów, czytelne oznakowanie oraz nowe, funkcjonalne oświetlenie. Pasażerowie będą korzystali z nowych ławek i tablic informacyjnych. W drodze na perony pomogą windy, do których łatwo będzie wejść z rowerem czy wózkiem. Większe bezpieczeństwo zapewni nowoczesny system monitoringu. 

PLK wyremontują również kładkę. Będzie zadaszona, a wyposażenie jej w windy ułatwi podróżnym dostęp na perony. Nad peronem nr 3 powstanie przejście, które połączy starą kładkę z nową - wybudowaną w ramach modernizacji budynku dworca. Dodatkowo od strony ul. Czarnieckiego będzie platforma przychodowa, która ułatwi wjazd na kładkę.


Szczecin, Gdańsk, Rzeszów – bez barier dla podróżnych 

Inwestycja w Szczecinie jest realizowana w ramach projektu, obejmującego trzy stacje: Szczecin Główny, Gdańsk Główny i Rzeszów Główny: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. 

W Krajowym Programie Kolejowym przewidziano na projekt ponad 300 mln zł. 

Inwestycje mają na celu zlikwidowane barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością, a także poprawę komfortu podróżnych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na prace na stacji Gdańsk Główny. Podpisanie umowy zaplanowane jest w połowie 2017 r. W połowie roku PLK planują ogłosić także przetarg na roboty budowlane na stacji Rzeszów Główny. 


Kolej bardziej dostępna 

PLK prowadzą ponad 400 inwestycji, których zakres obejmuje także dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zarządca infrastruktury montuje na peronach windy, ruchome schody, pochylnie i podjazdy, np. na stacji w Gliwicach i Jeleniej Górze, na nowych przystankach w Krakowie. Na peronach montowane są antypoślizgowe płyty. Bezpieczne wsiadanie do pociągu osobom niewidomym lub słabowidzącym zapewniają dodatkowo metalowe prowadnice lub dotykowe pasy bezpieczeństwa, np. na stacjach Gdynia Główna, Łódź Fabryczna, Gorzów Wielkopolski Wschodni.

Zakres prac określany jest indywidualnie w odniesieniu do każdego obiektu, w uzależnieniu od warunków miejscowych, pełnionej funkcji, istniejących już rozwiązań i udogodnień. 

Projekt POIiŚ 5.1-19.1 „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM) Etap I Szczecin Główny stara się o finansowa-nie z  POIiŚ 2014-2020.

 Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239