Powrót

Stacja tymczasowa w Zakopanem zapewni podróże koleją do stolicy Tatr w trakcie prac

Stacja kolejowa Zakopane Spyrkówka fot. Arkadiusz Mstowski Ermat Group

Od 25 czerwca dojedziemy pociągiem do Zakopanego. Prace na jednotorowej linii Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, zaplanowano tak, by umożliwić kursowanie pociągów w czasie największego zainteresowania podróżami pod Tatry. Dzięki inwestycji PLK, zmodernizowane perony na 21 stacjach i przystankach ułatwią pasażerom letnie wyjazdy na Podhale.

Tymczasowe rozwiązanie na Spyrkówce

Latem, na stacji Zakopane kontynuowane będą prace budowlane, rozpoczęte w marcu bieżącego roku. Zakopiańska stacja kolejowa korzystnie zmieni się dla podróżnych. Zamiast dotychczasowych trzech, będą cztery wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Nowe obiekty będą dłuższe, dzięki temu przewoźnicy zyskają możliwość swobodnego planowania postojów na stacji Zakopane, w tym zatrzymywanie się dłuższych pociągów dalekobieżnych. Komfort zwiększą nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowania oraz ścieżki dotykowe dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Szeroki zakres inwestycji na stacji, wymaga wprowadzenia tymczasowych rozwiązań, umożliwiających przewoźnikom realizację bezpośrednich połączeń do Zakopanego w trakcie prac.

W Zakopanem, na Spyrkówce - w rejonie ul. Chyców Potok, przygotowana jest stacja tymczasowa dla podróżnych. Znajdą się w niej kasy biletowe, poczekalnia, toalety, schody i dogodne dojścia oraz oznakowanie i tablice informacyjne.

Od 25.06. do 31.08.22 r. na tymczasowej stacji, do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni PKP Intercity, którzy udzielają wszelkiej informacji pomocnej w podróży.

Zapewniona będzie komunikacja z centrum miasta, poprzez utworzenie parkingu oraz postoju dla taxi, taxibusów i busów. Takie rozwiązanie zaplanowały PLK w porozumieniu z Urzędem Miasta Zakopane i z przewoźnikami. Pozwala ono na sprawną przebudowę stacji kolejowej Zakopane oraz budowę przez Miasto Centrum Komunikacyjnego, składającego się z dworca komunikacji dalekobieżnej i lokalnej oraz parkingu wielopoziomowego.

Kontynuacja prac na kolejowej zakopiance dla lepszych podróży

Skrócenie czasu podróżowania, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa oraz dostępności do kolei, to najważniejsze cele kontynuowanych inwestycji PLK na liniach do Zakopanego. Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do 2023 r. W efekcie skróci się czas podróży z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin. Istotnym efektem inwestycji jest zwiększenie dostępności podróżnych do kolei oraz bezpieczeństwa. Latem, pasażerowie skorzystają już z 21 lepiej przygotowanych stacji i przystanków na odcinku między Skawiną a Zakopanem.

Modernizacja kolejowej „zakopianki”, realizowana jest w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”. Na inwestycję przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:

Dorota Szalacha
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153

Marta Ziemska
zespół prasowy
PKP Intercity S.A.
rzecznik@intercity.pl
T:  +48 505 554 384

Anna Karpiel-Semberecka
Urząd Miasta Zakopane
akarpiel@zakopane.eu
T: + 48 607 332 877