Powrót

Stacja Olsztyn Główny zachęci do wyboru kolei w codziennych podróżach

Pociąg przy peronie nr 3 i budowa nowego peronu nr 2 na stacji Olsztyn Główny. fot. Damian Strzemkowski

Modernizowana stacja Olsztyn Główny zachęci do podróżowania koleją ze stolicy regionu. Podróżni korzystają już z przebudowanych, wygodniejszych peronów nr 3 i 4. Po pracach rozbiórkowych ruszyła budowa peronów nr 1 i 2. Na perony prowadzić będzie przebudowane przejście podziemne z windami i schodami ruchomymi, co ułatwi dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Gotowych jest 8 z 10 segmentów tunelu, powstają kolejne. Do szerszego i wyższego przejścia będzie także dostęp od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, co ułatwi dostęp do kolei również mieszkańcom osiedla Zatorze.

Podróżni z woj. warmińsko-mazurskiego zyskają po modernizacji stacji Olsztyn Główny oczekiwany komfort obsługi. Realizowane inwestycje w całym regionie zachęcają do wybierania kolei. To najbardziej ekologiczny środek transportu, coraz bezpieczniejszy i przewidywalny, do którego dostęp dzięki przebudowie stacji i przystanków oraz budowie nowych peronów staje się coraz lepszy – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zakończenie prac przy zabudowie 6 nowych rozjazdów i ponad 200 metrów toru umożliwiło ponowne połączenie układu torowego stacji z linią kolejową nr 219. Od niedzieli, 24 września, zamiast zastępczej komunikacji autobusowej w kierunku Szczytna, Pisza i Ełku ponownie pojadą pociągi.

Stacja Olsztyn Główny po zakończeniu wszystkich prac stanie się w pełni dostępna dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodniejsze staną się podróże w kierunku Warszawy, Trójmiasta, Ełku, a wkrótce także do Braniewa. Mieszkańców zachęci do wybierania kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, a turystów do odwiedzania Warmii i Mazur właśnie tym środkiem transportu – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Olsztynie Głównym gotowych jest ponad 21 km torów (z 28 km) oraz 84 rozjazdy (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Kontynuowane są prace przy budowie nastawni.

Zadanie o wartości ok. 423 mln zł realizowane jest przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w maju 2024 r.

Kontakt dla mediów:
Martyn Janduła
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 571 370 301