Powrót

Spotkanie w Brukseli.

Spotkanie dotyczyło metodologii oceny i finansowania projektów infrastruktury kolejowej w Polsce, w związku z nowymi zasadami ustalania wysokości dofinansowywania projektów przez Komisję Europejską w okresie budżetowym 2007-2013. Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Andrzej Trębicki przedstawił stan zaawansowania prac nad projektami współfinansowanymi przez Komisję Europejską. W szczególności wskazał na podjęte przez Spółkę działania, mające na celu przyspieszenie tych prac w tym np. opracowanie wytycznych do przygotowywania studiów wykonalności.