Powrót

Spotkanie Konsultacyjne dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa wielkopolskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości informuje, że przedstawiciel Konsorcjum - Ingenieria IDOM Internacional S.A. - Wykonawca Studium Wykonalności dla budowy kolei dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”, organizuje w dniu:

29 czerwca 2011 r. o godzinie 1000 w sali seminaryjnej nr 312 (3 piętro)

Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 17/19.

spotkanie konsultacyjne, dotyczące przedstawienia przebiegu linii kolei dużych prędkości przez teren województwa wielkopolskiego. Celem spotkania będzie: przedstawienie wyników analiz przeprowadzonych w ramach trasowania szczegółowego oraz poznanie opinii w tym zakresie. Podczas konsultacji zaprezentowana zostanie również propozycja wprowadzenia linii kolei dużych prędkości w Poznański Węzeł Kolejowy uwzględniający aspekty środowiskowe i przewidywane kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową.   Informacji udzielać będą przedstawiciele: - Ingenieria Idom Internacional S.A. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Gospodarzami spotkania będą reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. przedstawiciele starostw i urzędów miast i gmin regionu.          

Ewa Krupska

Centrum Kolei Dużych Prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 


Projekt POIiŚ 7.1 – 26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko