Powrót

Śniadanie prasowe dotyczące wyników badań ankietowych

W dniu 16 września br. w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie z cyklu "śniadań prasowych" organizowanych dla stołecznych mediów. Tematem konferencji były wyniki badań ankietowych  "Efektywna komunikacja społeczna. Wiedza o działaniach PKP PLK S.A." Badanie zakończyło się 25 sierpnia br. (trwało 6 miesięcy) i miało charakter ankiety internetowej zamieszczonej na stronach: PKP S.A, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o, Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., PKP Informatyka spółka z o.o., Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. Na zlecenie Oddziału badanie przeprowadziła firma LabCon Sp. z o.o.
Ze strony kierownictwa Oddziału w śniadaniu uczestniczył Pan Jacek Nowak - Naczelny Dyrektor, natomiast ze strony agencji LabCon Sp. z o.o. Pani Agata Puławska - Kierownik Projektu.
W pierwszej części spotkania Pan Dyrektor Jacek Nowak omówił cel i istotę badań ankietowych przeprowadzonych wśród podróżnych. Następnie Pani Agata Puławska szczegółowo przedstawiła wyniki projektu.
Badania ankietowe pozwoliły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zebrać opinie podróżnych o realizowanych procesach inwestycyjnych, problemach, jakie się z nimi wiążą oraz o stopniu akceptacji społecznej dla prowadzonych prac modernizacyjnych.

Raport z badania