Powrót

Sieć kolejowa na Lubelszczyźnie bez zmian

W połowie lutego zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. Optymalizacja sieci ma przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i w ten sposób pozwoli wygenerować dodatkowe nakłady na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przez przewoźników. Dzięki takim działaniom przychody z udostępniania torów będzie można w pełni wykorzystać na utrzymanie funkcjonujących linii w jak najlepszych stanie technicznym.  Decyzje w sprawie zawieszania linii poddano dyskusji z udziałem przewoźników, samorządów oraz środowisk gospodarczych. W trakcie rozmów PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały szereg deklaracji natury gospodarczej, zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy oraz nowe obietnice inwestycji samorządowych, których rezultatem ma być zwiększenie ruchu kolejowego. W rezultacie tych zapowiedzi ograniczono pierwotne plany i zdecydowano o utrzymaniu ruchu na 49 odcinkach w całym kraju. Na Lubelszczyźnie wstępne plany przewidywały wyłączenie 6 odcinków liczących blisko 200 km linii kolejowych. Obecnie od połowy grudnia planuje się zawieszenie ruchu jedynie na fragmencie linii Adampol - Tatary liczącym ok. 2 km. W eksploatacji nadal pozostaną odcinki Łuków - Bezwola (33 km) Zwierzyniec Towarowy - Hrebenne (61 km), Zamość - Hrubieszów (53km), Chełm - Włodawa (45km) oraz Hrubieszów Miasto - Hrubieszów Towarowy (3 km).  „Jeszcze przed ogłoszeniem naszych planów rozpoczęliśmy spotkania z samorządami, przewoźnikami i przedsiębiorcami na dużą skale wykorzystującymi transport kolejowy. Obecna korekta naszych planów wynika z deklaracji przewoźników zgłaszających nowe potrzeby na przewozy oraz zamówienia do rocznego rozkładu jazdy. Liczymy na spełnienie zgłoszonych deklaracji i wzrost przewozów. Jednocześnie musimy podkreślić, że przywrócone odcinki będą stale monitorowane, a w przypadku realizacji pracy przewozowej na poziomie niższym niż zgłaszano we wnioskach i planach, nie wykluczamy ich ponownej oceny pod kątem możliwości czasowego wyłączenia z eksploatacji. Efektywne zarządzanie infrastrukturą polega również na dostosowaniu jej zakresu do potrzeb zgłaszanych przez przewoźników. – mówi Andrzej Pawłowski – wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”.  Obecnie 90% ruchu kolejowego w Polsce odbywa się po około 12 tysiącach km linii kolejowych z ponad 19 tysięcy km zarządzanych przez PLK. 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
robert.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02