Powrót

Setki pracowników i maszyn na torach pod kontrolą PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycje w ramach Krajowego Programu Kolejowego na niespotykaną dotąd skalę - o wartości niemal 70 mld zł. Codziennie na torach działają setki pracowników i maszyn. Personel wykonawców obsługuje m.in. podbijarki torowe, profilarki tłucznia, maszyny do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej oraz specjalistyczne pojazdy do pracy na mostach. Roboty prowadzone są na dużych wysokościach, na torach, obok mostów i na wodzie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcy zobowiązują się bezwzględnie stosować wymagane procedury. Na budowach są wygrodzenia, specjalne czujniki oraz sygnaliści, informujący pracowników znajdujących się na i obok toru o zbliżającym się pociągu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. starają się, by bardzo szeroki zakres prac na torach przebiegał bezpiecznie.

- Wykonawcy robót prowadzonych na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,. przed rozpoczęciem działań, zapoznają się z instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi podczas prac. PLK przy współpracy ale i podczas kontroli działań wykonawców eliminują zagrożenia np. związane z pracą ludzi, urządzeń i maszyn obok czynnych torów. Bezpieczeństwo musi być priorytetem – mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rocznie ponad 500 kontroli bezpieczeństwa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regularnie sprawdzają, czy wykonawcy stosują instrukcje i zachowują zasady bezpieczeństwa. W trakcie kontroli, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, np. z powodu niewłaściwie zabezpieczonych miejsc robót, PLK nakazuje natychmiastowe wstrzymanie lub ograniczenie robót do czasu właściwego ich zabezpieczenia. W ubiegłym roku PLK przeprowadziła ponad 500 kontroli. Niemal 300 razy sprawdzano prawidłowe zabezpieczenie miejsc robót, a ponad 200 razy, czy operatorzy maszyn torowych i pojazdów kolejowych posiadają niezbędne uprawnienia do obsługi.

Przedstawiciele PLK kontrolowali regulaminy prowadzenia ruchu oraz ich przestrzeganie. Przedmiotem oceny była praca sygnalistów strzegących robotników oraz dokumenty maszyn pracujących na torach.

W tym roku zarządca infrastruktury przeprowadził już blisko 200 kontroli. Dzięki regularnym audytom bezpieczeństwa ruchu przy prowadzeniu inwestycji, procedury są nieustannie udoskonalane. Wdrażane są dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Dialog o zasadach bezpieczeństwa

PLK stawiają na dialog z wykonawcami robót. Na spotkaniach omawiane są zasady współpracy pomiędzy PLK a wykonawcami, dostawcami i projektantami. Wyjaśniane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli na placach budów. Wszystkie działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas prowadzenia inwestycji – szczególnie tych obok czynnych linii kolejowych.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 22 473 30 02
571 370 229