Powrót

Ruszył przetarg na remont linii Rybnik – Chałupki

W ramach rewitalizacji wyremontowane lub wymienione zostaną tory i podtorze, sieć trakcyjna, perony, systemy odwodnieniowe, sygnalizacja oraz obiekty inżynieryjne, takie jak wiadukty, mosty i przepusty. Inwestycja pozwoli na przywrócenie prędkości maksymalnej pociągów na poziomie 80 km/h.
Przetarg na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik - Chałupki - POIiŚ 7.1-78” został ogłoszony 8 października w systemie „projektuj i buduj”. Roboty budowlane będą prowadzone na przestrzeni 2014 i 2015 r., a ich zakończenie planowane jest na lato 2015 r. 
Rewitalizacja trasy z Rybnika do Chałupek została uwzględniona na liście podstawowej projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Szacowany koszt przedsięwzięcia to ponad 140 mln zł, z czego 98 mln zł mają stanowić środki z budżetu Unii Europejskiej.

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: maciej.dutkiewicz@plk-sa.pl