Powrót

Rowerem na peron

Przedsięwzięcie profesora Włodzimierza Czyczuły i fundacji „Rozwój przez Edukację i Innowacje", oryginalny parking rowerowy zainstalowany na piątym peronie w stacji Kraków Główny udostępniono 22 września, przy okazji „Europejskiego Dnia bez Samochodu" Do utworzenia parkingu, mieszczącego 20 rowerów, zastosowano szyny i podkłady kolejowe. Usytuowanie parkingu dla rowerów, bezpośrednio na peronie dworca kolejowego jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce, a nawet w Europie –mówi profesor Włodzimierz Czyczuła, fundator i przewodniczący rady fundacji „Rozwój przez Edukację i Innowacje". Istotnym atutem tego parkingu jest dostępność i wygoda. Rowerzyści mogą wjechać bezpośrednio na peron, zostawić tam w bezpiecznym miejscu rower i udać się w dalszą podróż koleją"– zapewnia profesor Również Ministerstwo Infrastruktury aprobuje i popiera inicjatywę budowy parkingów rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio na peronach  kolejowych.-  Parkingi takie stanowią znaczącą zachętę do odbywania podróży rowerowo-kolejowych, modelowo wykorzystujących walory obu środków transportu, propagując jednocześnie rozwiązania stymulujące zasady zrównoważonego rozwoju. – pisze Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury do organizatorów przedsięwzięcia.

Dorota Szalacha

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.