Powrót

Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku

Zakres zamówienia obejmuje: -        opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, -       naprawę i malowanie elementów stalowych wiaty peronowej i zadaszeń, -       naprawę i malowanie tynków przejścia podziemnego, -       naprawę peronu, -       naprawę dachu wiaty peronowej, -       wykonanie oświetlenia przejścia podziemnego Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie komórki organizacyjnej Zamawiającego
w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział
w Gdańsku, w dniu 30.09.2011r. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Realizacja całego zadania pozwoli na wznowienie ruchu pociągów pasażerskich (zawieszonego od 2005 r.) i uzyskanie prędkości rozkładowej 80 km/h. oraz umożliwienie wykorzystania toru linii kolejowej 227 do jazd pociągów pasażerskich. Usprawni to połączenie pomiędzy centrum miasta a dzielnicą Gdańsk Nowy Port (obszary przemysłowe i rejon portów), a także po zakończeniu Euro 2012, pozwoli na wykorzystanie linii kolejowej nr 249 w obsłudze stadionu i terenów wokół niego.

Ewa Symonowicz-Ginter


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl