Powrót

Relacja z konsultacji dotyczących przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa łódzkiego

Celem spotkania było przedstawienie proponowanego przebiegu pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa łódzkiego określonego w ramach trasowania wstępnego, opisu przeprowadzonych analiz w zakresie trasowania oraz poznanie opinii w tym zakresie. Przedstawiony został także przebieg linii na terenie województwa pod względem możliwości wprowadzenia linii do Łódzkiego Węzła Kolejowego, przebiegu korytarzy na tle aspektów środowiskowych i przewidywane kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową i kolejową.

Obecny na spotkaniu Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego podkreślił rolę projektu i wagę jego dalszego przygotowania oraz powiedział: „Urząd Marszałkowski będzie chciał pełnić rolę koordynacyjną. Na początku kwietnia br. zostaną przedstawione 3 warianty przebiegu linii, które będą konsultowane z mieszkańcami, a do końca bieżącego roku rekomendowany będzie wariant do dalszych badań i analiz”.

     

www.pois.gov.pl

 

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

   

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +48 22 473 2442