Powrót

Rawicz – Szewce prace i zamknięcia

W ciągu czterech dni wykonawca zamierza m.in. zamontować przebiegające ponad dwoma torami konstrukcje o kształcie bramki oraz konstrukcje na obiektach mostowych. Na bramkach montowane są później semafory oraz specjalne podesty dla obsługi urządzeń kolejowych. Takie prace można wykonać tylko na zamkniętej linii.
Czas wolny od przejazdu pociągów będzie wykorzystany również na załadunek i wywóz zdemontowanych szyn. Ponadto na miejsce prac wykonawca dowiezie i wyładuje ponad 10 km nowych szyn. Wykonane będą fundamenty pod słupy, regulacja nowego toru bezstykowego oraz podbicie rozjazdów.
Po zakończonej modernizacji pociągi z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego przyspieszą do 160 km/h. Podróż z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego skróci się o ok. 25 minut
Wykonawcą robót budowlanych, wchodzących w zakres projektu „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o. o., PKP Energetyka S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o..
Prace na odcinku Wrocław - granica województwa dolnośląskiego to drugi etap modernizacji linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań. Projekt realizuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z udziałem Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej i społecznej Polski i jej regionów, a także podniesie atrakcyjność życia i pracy mieszkańców tych obszarów, na których realizowane są projekty POIiŚ. Więcej informacji:
http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko/

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.