Powrót

Rail Baltica – więcej pociągów obok inwestycji

Czyżew pociąg przy peronie. fot. A. Kupińska PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Przy modernizacji Rail Baltica, linii Warszawa - Białystok, w maksymalnie możliwym zakresie utrzymany jest ruch pociągów. Od poniedziałku 19 września będą także możliwe podróże pociągami regionalnymi Czyżew - Warszawa.

Na modernizowanej stacji Czyżew podróżni skorzystają z peronu nr 2. Przygotowane zostało tymczasowe przejście w poziomie szyn. W zakresie inwestycji jest budowa przejścia podziemnego, które zapewni bezpieczną i wygodną komunikację, w tym możliwość przejścia na drugą stronę miasta. Przygotowana jest część obiektu - pochylnia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania.

Od lutego w Czyżewie działa nowa nastawnia. Dyżurni ruchu wykorzystują w pracy nowoczesne komputerowe urządzenia sterowania ruchem.

Rail Balitca zapewni dobre podróże

Na 70-kilometrowym odcinku Czyżew – Białystok postępują roboty. W Szepietowie podróżni korzystają już z dwóch nowych peronów. Budowane jest przejście podziemne. Przebudowywane są perony na przystankach Bojary, Baciuty, Trypucie i Niewodnica.

W Białymstoku są roboty przy peronach, przejściu podziemnym i zadaszeniu na stacji. Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią wszystkie przejazdy na Rail Baltica, co zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowy. Roboty są na 24 obiektach inżynieryjnych – mostach, wiaduktach i przejściach pod torami. W Uhowie nad Narwią powstaje konstrukcja drugiego mostu kolejowego.

Rail Baltica w liczbach

Na odcinku Czyżew – Białystok zaplanowano budowę lub modernizację:

  • 6 stacji
  • 12 przystanków (w tym nowy – Zielone Wzgórza)
  • 17 wiaduktów drogowych
  • 8 wiaduktów kolejowych
  • 2 tuneli drogowych
  • 14 przejść podziemnych
  • 10 mostów kolejowych

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość całej inwestycji to prawie 3,4 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na 2023 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051