Powrót

Rail Baltica: lepsza kolej z Ełku do Trakiszek

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj umowę na opracowanie studium wykonalności modernizacji odcinka Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki. Połączenie jest ostatnim fragmentem polskiej części międzynarodowego korytarza transportowego Rail Baltica. Dokument określi zakres inwestycji i szczegółowe rozwiązania przebudowy odcinka międzynarodowego korytarza Rail Baltica.

Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna, a dzisiejszy dzień przybliża nas do tego celu.Realizacja tej inwestycji, na jednym z najważniejszych korytarzy TEN-T, jest ważna dla przewozów pasażerskich i towarowych między krajami unii. Poprawi się także podróż między Trakiszkami a Ełkiem oraz szybciej i komfortowo pojedziemy przez Białystok do Warszawy – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Opracowanie studium wykonalności pozwoli na określenie i wybranie najlepszego wariantu modernizacji. Decyzja o realizacji przyjętego wariantu będzie w IV kwartale 2018 roku. Zasadniczym celem inwestycji na trasie Ełk – Olecko – Suwałki – Trakiszki jest skrócenie czasu przejazdu dzięki podwyższeniu prędkości pociągów, zwiększenie komfortu podróżowania przez przebudowę stacji i przystanków, zwiększenie przepustowości linii oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Trasa planowana jest dla pociągów pasażerskich i towarowych.

Podpisana dzisiaj umowa to także kolejny krok dla lepszego rozwoju kolei w Polsce Wschodniej. Przebudowa linii zapewni lepsze połączenia dla mieszkańców Warmii, Mazur oraz Podlasia. Zapewniamy sprawniejsze przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych na międzynarodowych trasach m.in. między państwami nad Bałtykiem – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Studium wykonalności opracuje firma TPF Sp. z o.o za około 2,6 mln złotych pochodzących ze środków własnych.

Prace budowlane na linii Ełk – Trakiszki mają zostać zrealizowane między 2022 a 2025 rokiem.

Dwa dni temu PLK podpisały także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka od Białegostoku do Ełku.


Zmienia się trasa Warszawa – Białystok

Na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz – Sadowne zasadnicze prace zostały już zakończone. Pasażerowie korzystają z nowych peronów, oddane do użytku zostały nowe przejścia podziemne i bezkolizyjne skrzyżowania. Trwa modernizacja linii Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew. Przebudowywane są perony, tory, sieć trakcyjna i przejazdy kolejowo-drogowe. Koszt prac na środkowym odcinku trasy Warszawa – Białystok to 641 mln złotych. W przyszłym roku rozpoczną się prace na podlaskim fragmencie Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. Dzięki modernizacji skróci się czas przejazdu między stolicami dwóch województw, a pasażerowie zyskają odnowione stacje i przystanki bez barier architektonicznych. Zakończenie prac na trasie Białystok – Warszawa planowane jest do 2021 roku. 

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
668 679 414