Powrót

Radom Wschodni - na lotnisko i do stolicy z nowego przystanku

Wizualizacja nowego przystanku Radom Wschodni; własność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Miastem Radom podpisały umowę na budowę nowego przystanku z wykonawcą - Trakcja S.A. W ramach powyższej umowy zostaną skoordynowane prace dotyczące budowy peronu oraz wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ul. Żeromskiego i Lubelskiej. Przystanek Radom Wschodni ułatwi dojazdy do pracy, szkoły i na lotnisko.

- Budowa przystanku Radom Wschodni to kolejny przykład owocnej współpracy PLK SA z władzami samorządowymi. Cieszę się, że dzięki temu mieszkańcy Radomia i okolic miasta będą mogli łatwiej skorzystać z usług polskich kolei w codziennych dojazdach do pracy, szkoły oraz do nowego lotniska w Radomiu. Sprawnie wykorzystując środki budżetowe i unijne, konsekwentnie poprawiamy skomunikowanie mieszkańców Mazowsza – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie wykorzystują środki budżetowe i unijne do poprawy komunikacji na Mazowszu. Lepsze dojazdy do pracy i do szkoły, większa dostępność do pociągów to efekty inwestycji, które zostały zrealizowane na linii Radom – Warszawa. Nowy przystanek Radom Wschodni będzie także dodatkowym ułatwieniem dla tych, którzy zdecydują się na lot z nowego lotniska w Radomiu – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na przystanku Radom Wschodni przewidziano peron wyspowy dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz pasażerów z ciężkimi bagażami, korzystających z lotniska. Dostęp z peronu na wiadukt drogowy będzie możliwy zarówno poprzez schody stałe, ruchome, jak również windy.

Nowy obiekt dla wygody pasażerów będzie wyposażony w wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Poruszanie się ułatwią czytelne oznakowania, elektroniczne wyświetlacze i gabloty z rozkładem jazdy, tablice informacyjne. Przy wejściach do peronów będą ustawione stojaki na rowery. Będzie LED-owe oświetlenie, nagłośnienie i monitoring. Dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu.

Budowa peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu realizowana w ramach projektu „Poprawa Bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej w Radomiu" rozpocznie się w maju 2023 r. Zakończenie zaplanowano w II kwartale 2025 r.

W ramach przygotowań do budowy przystanku Radom Wschodni, w latach 2020-2022 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamontowały dziewięć dodatkowych rozjazdów w obrębie wiaduktu przy ul. Żeromskiego, które mają umożliwić zjazd z linii kolejowej nr 26 Łuków-Radom Główny na linię nr 8 Warszawa Zachodnia-Radom Główny oraz przeprowadziły dodatkowe prace budowlane związane z przebudową instalacji podziemnych kolidujących z terenem przyszłej budowy peronu, niebawem zrealizowane zostanie dodatkowe przyłącze energetyczne dedykowane dla potrzeb tej inwestycji.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414