Powrót

Rada Nadzorcza powołała Członków Zarządu PLK na nową kadencję

1) Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. restrukturyzacji;

2) Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;

3) Piotra Wyborskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;

4) Tomasza Kruka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego;

5) Karola Depczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;

6) Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.


Kadencja Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.