Powrót

Przetarg na roboty budowlane na linii Stróże-Krościenko

17 września 2010 r., Krakowski Oddział Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, obejmujących wybrane odcinki linii Nr 108 Stróże - Krościenko, w ramach RPOWP, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Otwarcie ofert zaplanowano na 28 października 2010 r.

Roboty budowlane prowadzone będą głównie w zakresie: nawierzchni torowej, peronów, urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryjnych oraz przejazdów kolejowych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu o nazwie : ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 - 2013”.

 

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl