Powrót

Program przystankowy ułatwi dostęp do miejsc uzdrowiskowych i turystycznych

Peron na przystanku Nowy Sącz Dąbrówka, widać peron i sieć trakcyjną, fot. W. Siedlarz

W ramach Rządowego Programu, na trasie kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów budowane są obecnie dwa dodatkowe przystanki o nazwie Nowy Sącz Dąbrówka i Nowy Sącz Gorzków. Nowe obiekty zapewnią mieszkańcom lepszy dostęp do kolei od grudnia bieżącego roku. Kolejne realizacje na tej trasie, tj. modernizacja 12 istniejących przystanków zwiększy możliwości komunikacyjne i ułatwi podróże pociągiem z Tarnowa na południe Polski.

- Rządowy Program przystankowy w znacznym stopniu przyczynia się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki realizacji projektów, m. in. przy wsparciu tego Programu budujemy a także dostosowujemy do nowych standardów przystanki kolejowe. Zależy nam, by Polacy mieli jak największą dostępność do kolei, do wygodnego i ekologicznego środka transportu. Z efektów naszych działań oraz z inwestycji zarządcy infrastruktury korzystają już mieszkańcy wielu regionów, w tym także Małopolski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Projekty inwestycyjne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowane przy konsekwentnym zaangażowaniu rządowych programów, służą rozwojowi kolei i jej efektywniejszemu wykorzystywaniu. Podróżni i mieszkańcy zyskują lepsze możliwości komunikacyjne i warunki podróżowania. Program przystankowy obejmuje, w ramach listy podstawowej, 207 lokalizacji w całej Polsce, w tym 22 w Małopolsce – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach ogłoszonych postępowań przetargowych są stacje i przystanki kolejowe na linii nr 96 w miejscowościach: Stary Sącz, Rytro, Andrzejówka, Muszyna, Barcice, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów-Zdrój, Milik, Tuchów.

Dzięki modernizacji wybudowane zostaną nowe perony w standardzie, zapewniającym lepszy komfort i dostępność do kolei wszystkich podróżnych.

Przebudowane obiekty wyposażone będą w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz odpowiednie oznakowanie. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się zostaną wybudowane pochylnie. Przewidziano także ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących.

Inwestycje PLK SA, dotyczące przystanków na linii nr 96 Tarnów - Leluchów, realizowane są w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Zakończenie prac planowane jest w 2025 r.

W Małopolsce, Program przystankowy obejmuje w sumie 22 lokalizacje, w tym budowę 9 nowych miejsc zatrzymywania się pociągów: Kraków Północ (robocza nazwa: Piastów), Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek, Wolbrom Zachodni, Zator Park Rozrywki, Pisary, Dąbrówka Jezioro Mucharskie oraz Nowy Sącz Dąbrówka i Nowy Sącz Gorzków. Z przystanków Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki podróżni już korzystają od grudnia 2022 roku. Oprócz budowy nowych obiektów, inwestycja PLK SA w województwie małopolskim, obejmuje także modernizację 13 istniejących stacji i przystanków, w tym na linii kolejowej nr 96: Stary Sącz, Rytro, Andrzejówka, Muszyna, Barcice, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów-Zdrój, Milik, Tuchów i na linii kolejowej nr 105 Muszyna – Krynica Zdrój: przystanek Muszyna Zdrój.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153