Powrót

Program Przystankowy – mieszkańcy Kleszczel zyskają wygodniejszy dostęp do kolei

Budowa przystanku kolejowego w Kleszczelach jedzie pociąg fot. T. Łotowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Nowy, wygodniejszy i bardziej dostępny peron powstaje w Kleszczelach. Wykonawca przygotował już fundamenty i ustawia ścianki peronowe, następnie układana będzie antypoślizgowa nawierzchnia. Peron budowany jest w nowej lokalizacji – bliżej drogi krajowej nr 66 i przejazdu kolejowo-drogowego. Na starym peronie normalnie zatrzymują się pociągi

Nowy peron będzie miał 200 m długości i wysokość 76 cm, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano na nim wiatę, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe.

Od maja tego roku podróżni mogą już korzystać z efektów prac na przystanku w Suchowolcach. Gotowa jest nawierzchnia, wiata i oznakowanie. Wykonawca kontynuuje prace przy budowie dojścia oraz modernizacji przejazdu kolejowo-drogowego, który zostanie dodatkowo zabezpieczony sygnalizacją świetlną i dźwiękową.

Wartość prac zwiększających dostępność do pociągów na obu przystankach to 3,5 mln zł. Zakończenie robót planowane jest w bieżącym roku.

Program Przystankowy w woj. podlaskim

W województwie podlaskim z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” zaplanowano modernizację lub budowę łącznie 21 przystanków. Poza peronami w Kleszczelach i Suchowolcach na linii Białystok – Czeremcha będzie jeszcze budowany nowy peron w Gregorowcach. Pozostałe lokalizacje to:

  • na linii Łapy – Ostrołęka (odcinek Łapy – Śniadowo): Czarnowo-Undy, Czerwony Bór, Jamiołki, Łubnica Łomżyńska, Kołaki, Roszki Leśne, Wnory, Płonka, Śniadowo;
  • na linii Sokółka – Suwałki: Gliniszcze, Sidra, Różanystok, Dąbrowa Białostocka, Balinka, Augustów, Augustów Port, Szczepki, Płocicznko k. Suwałk.

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Program został zaktualizowany 15 czerwca 2022 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu realizacji zadania.

Program przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych.

W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051