Powrót

Prace PLK w porcie w Szczecinie przekroczyły półmetek

Nowe tory, Łasztownia, Szczecin 20.05.2021, fot. Paweł Styczeń

Prace na torach dojazdowych do portów prowadzone są etapowo, aby zapewnić dostęp transportu kolejowego do nabrzeży. Inwestycja zapewni dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Projekty w portach Szczecin i Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Inwestycje zwiększają rolę kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu ładunków oraz przyniosą wymierne efekty dla gospodarki. Działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W rejonie stacji Szczecin Port Centralny ułożonych zostało już 37 z planowanych 61 kilometrów nowych torów. Zamontowano 98 ze 177 rozjazdów. Dla przejazdu cięższych pociągów towarowych wykonawca wzmacnia grunt i wykonuje odwodnienie torów. Montowane są konstrukcje wsporcze nowej sieci trakcyjnej. Instalowane urządzenia sterowania ruchem zwiększą bezpieczeństwo. Przebudowywana jest infrastruktura na Ostrowie Grabowskim (zarządzana przez ZMPSiŚ SA). Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni przebudowa trzech wiaduktów i mostu kolejowego nad rzeką Parnicą.

Prace dla podróżnych i portu w Świnoujście. Korzystną zmianą dla podróżnych będzie lepszy dostęp do pociągów na przystanku osobowym Świnoujście Warszów. Na peronie zamontowane zostaną wiaty, ławki, oświetlenie i oznakowanie.

Budowany jest drugi tor pomiędzy stacją Świnoujście Przytór a stacją Świnoujście. Wykonawca wymienia sieć trakcyjną i konstrukcje wsporcze, a także wzmacnia podtorze. Zamontowane zostały 34 rozjazdy. Urządzenia poprawią przepustowość linii i pozwolą na kursowanie większej liczby pociągów. Na stacji Świnoujście (stacja towarowa) wymienionych jest około 9 kilometrów nowych torów oraz sieć trakcyjna. Przebudowywana jest również infrastruktura kolejowa w rejonie portu Świnoujście (zarządzana przez ZMPSiŚ SA).

W rejonie stacji Lubiewo, między Lubiewem a Warnowem wykonawca wzmacnia teren pod tory.

W rejonie Euroterminalu już na wzmocnionym gruncie układane są nowe tory.

W Europejskim Roku Kolei z zadowoleniem przyjmuję postęp prac, pomimo pandemii COVID-19, w portach Szczecin i Świnoujście. To ważny i strategiczny projekt współfinansowany z CEF w wysokości prawie 120 mln EUR. Dzięki inwestycji poprawi się kolejowy dostęp do portów, co oznacza, że do i z portów więcej towarów zostanie przewiezionych ekologicznym transportem, jakim jest kolej – mówi Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

Inwestycja w liczbach

W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku.

Inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” warta około 1,5 miliarda złotych dofinansowana jest z unijnego instrumentu finansowego CEF – „Łącząc Europę”. Wartość dofinansowania to 510 mln zł.
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
 

Kontakt dla mediów:
Bartosz Pietrzykowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 515736460