Powrót

Poznań – Warszawa, sprawna komunikacja podczas modernizacji linii

Dobry plan – szybka modernizacja i sprawna komunikacja zastępcza

Między czerwcem 2017 r. a lipcem 2018 r. zaplanowano zamknięcie 60 km odcinka Podstolice – Konin. Od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. wstrzymanie ruchu i najcięższe prace modernizacyjne będą prowadzone na 40 km odcinku Konin – Barłogi. 

- Równoczesne prace na dwóch torach pozwolą skrócić czas robót budowlanych z 51 do 24 miesięcy. Wykonamy w tym czasie bardzo duży zakres prac. Planujemy wspólnie z partnerami tzn. przewoźnikami i samorządem, optymalne dla pasażerów zmiany w komunikacji – mówi Sebastian Mech, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

PLK wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ustaliły, że do obsługi ruchu regionalnego, w czasie prowadzonych robót, na zamkniętych odcinkach będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie pojadą między innymi drogą krajową nr 92 oraz autostradą A2.

Takie przejazdy zaplanowano:
  • między Koninem a Wrześnią od czerwca 2017 r. do lipca 2018 r.
  • między Koninem a Barłogami od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. 
Orientacyjny czas przejazdu autobusami:
  • na odcinku Września – Konin, z postojami na wszystkich kolejowych stacjach i przystankach, planowany na około 115 minut.
  • na odcinku między Poznaniem a Koninem bezpośredni przejazd (z wykorzystaniem autostrady A2) planowany na około 100 minut.

 

Relacja

 

Obecnie

 

ZKA

Po modernizacji najszybszy

Poznań Gł. – Konin

ok. 70 minut

ok. 100 minut

ok. 55 minut

Konin – Września

ok. 45 minut

ok. 115 minut

ok. 35 minut

Zmiany w komunikacji dotyczą także pasażerów pociągów dalekobieżnych. Informacje już podaje przewoźnik. Pociągi dalekobieżne na trasie Poznań – Warszawa pojadą trasą zmienioną: Poznań – Gniezno – Inowrocław Rąbinek – Kutno – Warszawa. Proponowana trasa jest najszybszym możliwym bezpośrednim połączeniem między miastami. Czas podróży zmieni się o około 40 minut. 


Sprawniej połączymy Polskę między Warszawą a Poznaniem

Przebudowa trasy podwoi możliwości linii. Pociągi dalekobieżne pojadą z prędkością 160 km/h. Skróci się czas podróży m.in. składów regionalnych. Planowane zmiany to krótsze podróże: na trasie Poznań – Konin o około 15 minut, między Sochaczewem a Koninem o około 35 minut., między Koninem a Kutnem o około 20 minut.

Kompleksowo zmodernizowane zostaną stacje Łowicz, Kutno, Koło i Konin. Wybudowane zostaną nowe perony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także w Podstolicach, Koninie Zachód, Kutnie Azory, Mysłakowie i Leonowie poprawi się standard obsługi pasażerów. Wygodną podróż zapewnią wyższe perony wyposażone w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. 

W Koninie, Kutnie i Łowiczu wybudowane zostaną nowoczesne Lokalne Centra Sterowania (LCS). Umożliwią one sprawne prowadzenie ruchu pociągów na linii między Poznaniem a Warszawą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kwietniu wyłonią wykonawców modernizacji odcinka między Swarzędzem a Sochaczewem na trasie Poznań - Warszawa. 

Szacowany koszt modernizacji linii to około 2,6 mld zł. Przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - złożony w konkursie CEF - został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów. 


Liczby inwestycji:
237 km - odcinek dwutorowej linii między Swarzędzem a Sochaczewem; 659 km sieci trakcyjnej - kompleksowa wymiana  300 kmtorów - kompleksowa wymiana; 269 szt. rozjazdów - kompleksowa wymiana; 16 mostów - przebudowa 10 wiaduktów - przebudowa


Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 600-084-749
e-mail: zbigniew.wolny@plk-sa.pl