Powrót

Powołanie Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wyłonienie nowego członka Zarządu Spółki odbyło się na drodze postępowania kwalifikacyjnego wszczętego przez Radę Nadzorczą 18 listopada 2016 r. 

Marek Olkiewicz od 2008 r. dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi, wcześniej zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Częstochowskiej oraz MBA. Od początku drogi zawodowej związany z koleją.