Powrót

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa i Członków Zarządu PKP PLK S.A.


1)    Prezesa Zarządu;
2)    Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju;
3)    Członka Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji;
4)    Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
5)    Członka Zarządu - dyrektora ds. inwestycji

spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  z siedzibą w Warszawie więcej... Pierwotna data publikacji ogłoszenia 30.04.2012 r.