Powrót

Postępowania przetargowe w ramach modernizacji linii E 6519 października 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły 3 postępowania przetargowe, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS Nasielsk, w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II”. Na obszarze LCS Nasielsk powstanie 16 skrzyżowań dwupoziomowych. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena. Pierwszy przetarg dotyczy:
 • wiaduktu kolejowego przy p.o. Janówek,
 • wiaduktu drogowego w ciągu ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • wiaduktu drogowego w ciągu ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
Termin składania ofert to 27 listopada 2009 r. godz. 12.00.Drugi przetarg dotyczy:
 • wiaduktu kolejowego przy p.o. Brody,
 • wiaduktu kolejowego nad drogą Lubomin- Nasielsk,
 • wiaduktu drogowego w ciągu drogi Świercze – Nasielsk,
 • wiaduktu drogowego przy p.o. Studzianki,
 • wiaduktu kolejowego przy p.o. Jackowo,
Termin składania ofert to 30 listopada 2009 r. godz. 10.00.Trzeci przetarg dotyczy:
 • wiaduktu kolejowego nad drogą Miękoszyn – Studzianki,
 • wiaduktu drogowego w Starych Pieścirogach,
 • wiaduktu drogowego  przy p.o. Kątne,
 • wiaduktu drogowego w ciągu drogi Świercze- Ostrzeniewo.
Termin składania ofert to 30 listopada 2009 r. godz. 10.00. Inwestycja ta wchodzi w zakres projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001"Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II" współfinansowanego w 84% z unijnych środków Funduszu Spójności oraz w 16% - ze środków krajowych. więcej nawww.przetargi.plk-sa.pl