Powrót

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej-podpisanie umowy

Umowa dotyczy wykonania robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach programu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/015 "POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE" Przedmiotem podpisywanej umowy będzie wykonanie wymiany nawierzchni torowej wraz z robotami towarzyszącymi na długości 52,982 km linii E 20 na odcinku Warszawa Zachodnia-Kunowice. Wartość podpisanej umowy netto – 18 759 338, 02 euro  (22 886 392,38 euro brutto). Finansowanie umowy realizowane będzie w 75 procentach ze środków Unii Europejskiej i w 25 procentach ze środków budżetu państwa. Zakończenie zadania nastąpi w IV kwartale 2008 r. "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce"-więcej informacji