Powrót

Pokaz maszyny AHM

Jest ona jedyną maszyną torową w Polsce i jedną z niewielu w Europie.
Maszyna ta obecnie wykorzystywana jest przy robotach modernizacyjnych w ramach projektu SPOT /1.1.1/160/05 "Modernizacja linii kolejowej nr 8. Etap I odcinek Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec-Lotnisko Okęcie. Faza 2: roboty budowlane na odcinku Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie". AHM 800 R jest własnością PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. eksploatowaną przez Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących mediów: "Życie Warszawy", "Kurier PKP", "Nasz Dziennik","Rynek Kolejowy".