Powrót

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla obszaru LCS Iława i LCS Malbork

Dnia 22 stycznia 2008 r. o godzinie 12 w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ul. Targowej 74 została podpisana umowa Nr 2004/PL/16/C/PT/006-03 na wykonanie opracowań projektowych oraz dokumentacji przetargowej dla obszaru Lokalnego Centrum Sterowania w Iławie i Malborku w ramach projektu  FS 2004/PL/16/C/PT/006 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap I w Polsce". Wykonawcą umowy zostało konsorcjum w składzie: Halcrow Group Limited, Scott Wilson Ltd. Sp. z. o. o. Oddział w Polsce oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. A. Umowę ze strony Wykonawcy podpisali:

            - Jarosław Karpiejuk-Dyrektor Oddziału Halcrow Group Ltd. Natomiast ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych:             - Krzysztof Celiński-Prezes Zarządu             - Agnieszka Safuta- Pawlak-Członek Zarządu Wartość umowy wynosi 11 199 000,00 euro netto (13 662 000, 00 euro brutto). Planowane zakończenie: III kwartał 2009 r. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas uroczystości przez Włodzimierza Czerlunczakiewicza, Dyrektora Zespołu Projektowego E 65 oraz Antoniego Jasińskiego, Dyrektora Biura Zamówień Publicznych. prezentacja - Bariery utrudniające sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych prezentacja - Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap I Informacja prasowa