Powrót

Podpisano umowę na na wykonanie robót budowlanych pn. przebudowa szlaku Skokowa – Żmigród

Dnia 1 października 2008 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną Nr UMOWA NR CCI/2007PL161PR001-02 na wykonanie robót budowlanych pn.przebudowa szlaku Skokowa-Żmigród w ramach projektu NR CCI2007PL161PR001 "Modernizacja linii kolejowej E 59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap II LOT A: Wrocław-granica województwa dolnośląskiego". Wykonawcą umowy nr CCI/2007PL161PR001-02 jest "Konsorcjum- Skokowa" w składzie:
  • FEROCO S.A. (lider)
  • TORPOL Sp. z o.o. (partner)
Umowę podpisali:
ze strony Wykonawcy:
  • Pan Lucjan Noras – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny  oraz
  • Radosław Radowicz – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
ze strony Zamawiającego:
  • Pani Teresa Zwiernik – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pani
  • Agnieszka Safuta – Pawlak – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi: -83 453 287,19 PLN (brutto) Powyższa umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.